Informasjon

Frøya ungdomsskole er innvilget deltakelse i et internasjonalt prosjekt.

Vi samarbeider med skoler fra Tyskland, Portugal og Italia. Alle skolene ligger kystnært, og opplever ulike utfordringer knyttet til plastforurensning i sitt nærmiljø derfor har vi hovedfokus på plastforurensing i havet og mikroplast.

Prosjektaktiviteter er knyttet opp mot kompetansemål i naturfag, engelsk, valgfagene teknologi og forskning i praksis, samfunnsfag, kunst og håndverk og norsk. I tillegg skal elevene jobbe med programmering og utvikle innsikt i egen og andres kultur.

Vi oppfordrer spesielt elever som ønsker en faglig utfordring å søke, da en slik deltakelse vil gi en unik mulighet til å utfordre seg selv faglig og få praktisert engelsk muntlig i stor grad. I tillegg vil det jo være en viss grad av behov for egeninnsats i fagene man har hjemme på lokal skole de dagene man selv er på reise.

Det er ikke slik at man må være spesielt god i engelsk eller andre fag for å få reise, men motivasjon og ønske om å delta ut fra interesse for tema eller andre årsaker er også positivt. Alle elevene på ungdomstrinnet kan søke om å få være med.

Prosjektet innebærer både lærermøter og elev-/lærermøter i de ulike landene.

Allerede nå på september får vi et tredagers besøk av lærere fra de andre landene, og vi skal da ha et oppstarts- og planleggingsmøte for prosjektet sammen her hos oss.

Videre blir det reiser med elever etter følgende tidsplan:

11.-15. november 2019 –Agrupamento de Escolas D. Maria II-Braga, Portugal

22-28. mars 2020 – Instituto Tecnico «Giulio Cesare Falco»- Capua, Italia

September 2020 – Frøya ungdomsskole- Sistranda, Norge

Mars 2020 – Ludwig-Windthorst-Schule- Hannover, Tyskland

Reisene er organisert slik at det er seks elever og to lærere som reiser. Elevene overnatter hos vertsfamilier til elever fra den skolen vi besøker. Slik får de innsyn i hverdagsliv i det landet vi kommer til i tillegg til deltakelse i skoledagen og arbeid med prosjektoppgaver rundt temaet vårt.

Når vi får besøk er det forventet at våre elever stiller opp som vertsfamilie til de tilreisende elevene fra de andre landene.

Vi ønsker etter hvert en oversikt over hvem som kan tenke seg å reise, samt ta i mot en elev fra et annet land i september neste skoleår.

Vi vil at elevene skriver en begrunnet søknad hvis de ønsker å bli med på prosjektet.

Søknadskjema skrives på engelsk og leveres til Inga Andruskiene innen 16. september.

Aktuelle søkere skal bli innkalt til et intervju 23. september.

Vi gleder oss til nok en gang å delta på et internasjonalt prosjekt og ønsker alle elever hjertelig velkommen til å søke om deltakelse i prosjektet!