Water Up! Erasmus+

Frøya ungdomsskole er innvilget deltakelse i et internasjonalt prosjekt. Vi samarbeider med skoler fra Tyskland, Portugal og Italia. Alle skolene ligger kystnært, og opplever ulike utfordringer knyttet til plastforurensning i sitt nærmiljø derfor har vi hovedfokus på plast i havet og mikroplast.

Mer info:

Prosjekts logo

I oktober jobbet norske, tyske, portugesiske og italienske elever med prosjekts logo. Elevene laget skisser både på papir og digitalt. Hvert land har valgt sitt beste logo og disse har vært presentert i Braga, Portugal.

Tysklands logo ble kåret som den beste. Gratulerer, Tyskland!